onsdag 3 mars 2010

Världsklass IT Uppsala

På tisdagen gick årets upplaga av Världsklass IT Uppsala av stapeln på Uppsala Konsert & Kongress. Det här var andra året som näringslivsnätverket ICT Uppsala anordnade eventet och det kom nära 300 deltagare, vilket var en ökning med nästan 60% jämfört med året innan.

Innan själva minglet drog igång så genomfördes en paneldebatt om hur vi ska få Uppsala att bli en ledande IT-stad, där panelen bestod av representanter från IT och telekom företagen inom Almega, Uppsala Universitets institution för informationsteknologi, Dataföreningen och så jag själv i egenskap av ordförande för Sveriges Ingenjörer i Uppsala län.

I internationella mätningar har Uppsala Universitet fått väldigt bra betyg. Man producerar dubbelt så mycket som ett genomsnittligt universitet i världen och man slår både KTH och Chalmers med bred marginal.

Anne-Marie Fransson från Almega ifrågasatte om Uppsala verkligen var så bra på IT. "Är det andra som inte fattat hur bra ni är, eller är det något ni har missat?", undrade hon. Björn Sjöholm, vd på Europoint Networking, som modererade debatten och jag själv ansåg att vi måste bli bättre på att marknadsföra Uppsala som IT-stad.

UNT tolkade det hela som att företagen i Uppsala inte är tillräckligt inriktade på kommersialisering och marknadsföring, men jag delar inte deras tolkning. Det finns en stor mängd IT-företag i Uppsala, men de flesta är väldigt små och har bara 10-20 anställda. Det är inte rimligt att kräva att de själva ska sätta Uppsala på världskartan, även om genomförandet av Världsklass IT Uppsala definitivt är ett steg på världen, utan problemet ligger betydligt djupare än så.

Vi behöver ändra på varumärket Uppsala. Under debatten jämförde man Uppsala med Linköping, som verkligen lyckats att få en IT-prägel. När man säger Linköping, så är det flygindustrin Saab och den tekniska högskolan det första de flesta tänker på (om man räknar bort hockeynördarna). Uppsala associerar man istället med domkyrkan och universitetet. Medan man associerar Tekniska Högskolan i Linköping med drivna ingenjörer, så förknippas Uppsala Universitet snarare med intorkade professorer inom humaniora och nationsliv än med det högteknologiska forskningsuniversitet som det egentligen är.

Det här är en bild som Uppsala Kommun tyvärr ofta förstärker i den information som ges ut om Uppsala. Ofta ägnas en stor del av PR om Uppsala om kulturutbud och bandystaden Uppsala, men ofta får näringslivet oproportionerligt lite plats och ofta längst bak i skrifterna. Industri och kunskapsbaserat näringsliv är grunden för välstånd och utveckling och vi måste bli bättre på att lyfta fram de tre områden där industrin i Uppsala håller världsklass, Life Science, IT samt Energi-/Miljöteknik.

Det pågår ett arbete med varumärket Uppsala och förhoppningsvis inser alla det är Kunskapsstaden Uppsala som begrepp som vi behöver sälja in. För att bli en riktig kunskapsstad krävs en bra infrastruktur, bra utbildning och ett väl utbyggt näringsliv. Dessa delar är även huvudfokus för Piratpartiets kommunalpolitiska program inför valet 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar