fredag 5 mars 2010

Kommunpolitik Uppsala

Jag har varit en av de mest engagerade personerna när vi tog fram det kommunpolitiska programmet och har även försökt bredda vårt program genom att ha en lite vidare syn på vad som är Piratideologi. För mig innebär Piratideologi medborgarrätt och kunskapssamhälle.

I det kommunalpolitiska programmet har vi tre huvudområden:
- Kunskapsstaden Uppsala
- Kulturstaden Uppsala
- Det trygga Uppsala

Det område där jag är mest engagerad är Kunskapsstaden Uppsala. För att förklara vad jag menar med kunskapsstad, så brukar jag visualisera det med ett hus:Kunskap ska genomsyra både utbildning och näringsliv i staden och vi måste ha en effektiv infrastruktur som stödjer denna utveckling.

När det gäller utbildningsfrågor, så anser jag att det viktigaste är att alla får möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina individuella förutsättningar. Barn med handikapp måste få det stöd de behöver för att få en chans i samhället. Speciellt är det för barn med osynliga handikapp, t ex ADHD, Asperger, dyslexi mm, som vi behöver bli bättre. Om man misslyckas med att stötta barnen i skolan i tidig ålder, så kommer de snett i hela livet.

Pedagogiken i skolan måste även anpassas mer för att passa barnens egna förutsättningar. Olika pedagogiker passar olika barn olika bra. En del lär sig bäst genom att lyssna på andra, andra genom att läsa själv och andra genom visuell presentation, t ex film. Det senaste decenniet har Problembaserad inlärning (PBL) varit på modet inom skolväsendet, men PBL passar inte alls barn med ADHD/Asperger. En mix av olika pedagogiska tekniker är det bästa sättet att få fler att tillgodogöra sig informationen och i de fall en pedagogik är direkt olämplig för en elev t ex på grund av handikapp, så måste man även anpassa pedagogiken efter individen.

Det är väldigt viktigt att eleverna får en bra kunskap om hur man utnyttjar modern informationsteknologi och fördelar och risker med den. Teknikutvecklingen kan även revolutionera skolarbetet. Idag finns alltfler läromedel även i MP3-format, så att eleverna kan lyssna på en bok som komplement till att läsa den. Man kan helt enkelt ladda ner skolböckerna till mobilen och lyssna på bussen eller liknande. Det är viktgt att man använder öppna format och om möjligt fri programvara, så att barnen inte behöver köpa dyr programvara för att arbeta hemma. Användandet av fri programvara, som t ex OpenOffice, reducerar även kostnaderna för kommunen.

När det gäller Näringsliv, så behöver Uppsala en rejäl uppryckning. Det finns få stora industrier i staden och vi behöver aktivt arbeta för att få kunskapsorienterade företag att växa i staden, så att fler som bor i Uppsala faktiskt kan arbeta här också. Jag är ordförande för Sveriges Ingenjörer i Uppsala län och av våra 4000 medlemmar, så tvingas hälften pendla utanför länet för att få jobb. Gissningsvis pendlar ca 20-25% av Uppsalas befolkning till jobb i Stockholm. Det är mycket kritik mot att tågen inte fungerar, men detta är bara symptomlindring. Vi måste göra något åt grundorsaken, så att färre Uppsalabor behöver pendla över huvudtaget.

Uppsala har en enorm potential inom ett antal områden. Det kanske mest intressanta området är Energi/Miljöteknik, där vi har en mängd högteknologiska avknoppningsföretag från universitetet. Vi måste aktivt arbeta för att de ska få möjlighet att växa i Uppsala, så att inte utländska företag köper upp dem och skördar vinsterna av våra långsiktiga investeringar i forskning.

Ett annat område viktigt område är informationsteknologi, där Uppsala Universitet är främst i Sverige, och vi har även en mängd mycket kompetenta företag inom detta område. Vi behöver dock bli bättre på att marknadsföra Uppsala som teknikstad för att ge dem bättre förutsättningar att växa och för att locka hit andra företag. Vi har mest småföretag här i Uppsala och vi skulle behöva få hit några stora teknikföretag som kan hjälpa till att lyfta hela regionen.

Det sista området är Life Science, dvs bioteknik mm. Här är Uppsala känt redan idag, men vi behöver att bli ännu bättre för att hävda oss mot andra regioner i Sverige och internationellt.

En effektiv infrastruktur krävs för att göra detta möjligt och det gäller både fysisk infrastruktur som vägar och allmänna kommunikationsmedel och satsningar på informationsteknologisk infrastruktur, t ex höghastighetsinternet mm.

När det gäller Kulturstaden Uppsala, så har biblioteken en viktig roll för spridning av kultur. Redan idag kan man låna filmer och ljudböcker på biblioteket, både i fysisk och digital form. Det är viktigt att biblioteken blir bättre på att erbjuda tjänster via internet för att öka tillgängligheten för de som bor på landsbygden. Vi måste även arbeta för att få bort onödiga DRM-skydd och liknande. Av någon anledning får man för sig att den kultur man förmedlar skall kopieras vilt om den distribueras just över internet, men det bygger på en dålig förståelse av modern teknologi och beteende.

Om man lånar en ljudbok i CD-format och lyssnar på den på sin dator, så konverterar t ex iTunes automatiskt skivorna till MP3-format som ligger kvar även efter att man lämnat tillbaka ljudboken om man inte aktivt tar bort dem. Varför ska man då ha krångliga DRM-skydd om man lånar ljudböcker över internet. Det finns ju ingen anledning att fylla upp sin hårddisk med kopior om man vet att den finns tillgänglig på biblioteket ifall man skulle vilja höra den en gång till. DRM-skydd på strömmad video är ännu mer vansinnig, eftersom det även här inte finns någon anledning att spara en kopia och då DRM-skyddet har begränsningar på vilka operativsystem och mediaspelare som används.

När det gäller det Trygga Uppsala, så är vi för att man ska förbättra belysningen för att få fler att känna sig trygga. Utredningar från det brottsförebyggande rådet (BRÅ), visar att förbättrad belysning är betydligt effektivare för att förhindra våldsbrott än övervakningskameror.

Det ska bli spännande att få chansen att påverka kommunalpolitiken i Uppsala. Jag tror att vi kommer bli en frisk fläkt i lokalpolitiken och jag lovar att vi ska driva våra idéer istället för att ägna oss åt pajkastning som verkar vara kutym i fullmäktige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar