måndag 9 augusti 2010

Janne: Kunskapssamhället

Världen är under kraftig omvälvning och vi måste omvandla Sverige till ett hållbart kunskapssamhälle. Ett samhälle där kunskap och teknik är fri och lättillgänglig och används på ett positivt sätt för att utveckla samhället.För att åstadkomma detta krävs en väl fungerande infrastruktur, både på landsbygden och i städerna. Vi måste ha väl fungerande, pålitlig och miljövänlig el- och vattenförsörjning, kollektivtrafik och vägnät, men vi måste även ha en modern, effektiv och väl utbyggd IT infrastruktur som ger alla samma möjlighet att på lika villkor delta i kunskapssamhället oavsett var de bor.

Kunskap och modern teknik ska genomsyra våra barns skolgång och varje barn ska få möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Skolan måste anpassas så att alla kan ta tillvarata de möjligheter som ny teknologi ger oss, så att de blir fullvärdiga medlemmar i Kunskapssamhället. Alla måste få möjlighet till ett livslångt lärande, så att de kan utvecklas i takt med att samhället förändras. Ett samhälle där fri kunskap uppmuntras.

En fungerande infrastruktur, framtidsinriktad utbildning och fri kunskap är förutsättningar för att vi ska kunna få ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv och en livskraftig industri som ligger på framkant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar